Het praktijklokaal

Nadat de docenten van de school en van andere scholen uit de omgeving getraind zijn, zijn dit najaar ook de kinderen gestart met de lessen in het praktijklokaal. Een van de eerste lokalen met de juiste materialen in heel Sierra Leone. Dit is een enorme stap voor zowel de docenten als de leerlingen. Ook veel docenten kenden veel dingen alleen uit boeken, men had veel zaken nog nooit zelf gezien. Een hele mooie ontwikkeling voor het hele dorp. Ook leerlingen van andere scholen mogen het lokaal met hun docenten per toerbeurt gebruiken. In het lokaal zijn materialen beschikbaar zoals microsscopen, natuurkunde proefjes, torso’s en andere modellen, etc.