De school

Van lesgeven onder een afdakje tot een volwaardige school!

Sinds 2013 wordt er lesgegeven in de hal van het weeshuis en onder de overkappingen. Voor die tijd werd er wel bijles gegeven en huiswerk gemaakt. Veel kinderen uit de buurt kwamen sinds 2010 al naar het weeshuis omdat er sinds die tijd zonne-energie en dus licht was. Daarmee kreeg het weeshuis ook steeds meer een plek in de samenleving. Het water van de diepe put werdaltijd al gedeeld en vanaf toen ook licht…

 

 

Het begon allemaal met de kleintjes, van groep 1, 2 en 3 en ieder jaar kwamen er klassen bij. In 2017 heeft de buurt gezamenlijk geld bij elkaar gelegd om een stuk grond te kopen en een eerste schoolgebouw te bouwen. Later volgde een tweede, derde en vierde gebouw. Het tweede en derde gebouw zijn grotendeels door onze stichting betaald. Het bouwen gebeurt door enkele professionals en heel veel handwerk door alle ouders, docenten en kinderen.

Het vierde gebouw is weer grotendeels door de ouders betaald. Wij hebben alleen geholpen bij de afronding van de bouw. De school heeft nu ongeveer 1200 leerlingen: kleuterschool, basisschool (6 jaar) en voortgezet onderwijs (3 jaar onderbouw en 3 jaar bovenbouw.

Sinds begin 2023 is er een kleine bibliotheek en een computerlokaal met internet. Ook is er wifi zodat docenten lessen kunnen voorbereiden en kinderen online onderzoek kunnen doen en kunnen leren werken met Word, Excel en internet bijvoorbeeld. In de zomer van 2023 wordt er een praktijklokaal voor de exacte vakken ingericht zodat men voor biologie, natuurkunde en scheidkunde proefjes kan doen.

De speciale lokalen worden gedeeld met andere scholen in Port Loko. Bij toerbeurt kunnen zij er ’s avonds en in het weekend gebruik van maken.

Het derde gebouw heeft op de eerste etage een mooie grote zaal voor speciale bijeenkomsten. Deze wordt ook verhuurd aan andere scholen en organisaties. Zij betalen een gereduceerd tarief. De zaal kan ook gehuurd worden door mensen die een feest willen geven.

De school heeft natuurlijk ook toiletten. Er zijn verschillende soorten, van een “gat in de grond” tot toiletten die je door kunt spelen.

In Port Loko is in delen van het jaar geen stromend water en elektriciteit. De school heeft toegang tot de waterput van het weeshuis en heeft een eigen zonne-energie installatie zodat er licht is in de lokalen en stroom voor de computers, internet en het praktijklokaal.

 

Alle video’s over de bouw van de school staan op onze YouTube pagina:

Alle videos: https://youtube.com/playlist?list=PL6AA5BA895F51B919