ANBI

ANBI Informatie

Deze pagina toont de verplichte ANBI informatie

Naam van de instelling

Stichting Henk Arts – Help Sierra Leone

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

8140.86.123

Post- en bezoekadres van de instelling

Land van Eyckstraat 18
6085 CP
Horn

Haged@home.nl

0475-582066

Als u onze stichting wilt steunen kunt u een gift overmaken op IBAN NL65RABO0123471834, BIC RABONL2U,

Kamer van Koophandel nr. 41068575

Doelstelling van de ANBI

Ondersteuning van Weeshuis St. Martin’s in Port Loko – Sierra Leone en kennisbevordering in Nederland bij jong en oud

Beleidsplan

Het complete plan kan via deze link bekeken worden: Beleidsplan 2020-2023.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:

Concrete activiteiten die de stichting voortzetten, uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:

  • Betalen van kosten voor levensonderhoud, scholing en medische zorg
  • Betalen van schoolgeld en kosten behorend bij het volgen van onderwijs voor alle kinderen van het weeshuis.
  • Stimuleren van eigen inkomsten van het weeshuis d.m.v. kippen/eieren, internet café, opladen van mobiele telefoons, etc.
  • Door steun aan het weeshuis worden indirect ook de buurtbewoners en kinderen van naburige scholen geholpen.
  • Het geven van presentaties in Nederland om kennis en bewustwording te vergroten en fondsen te werven
  • Zoeken naar vaste sponsoren voor de stijgende onderwijskosten door het toenemen aantal kinderen dat naar het hoger onderwijs gaat. Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven.

Het beleidsplan gaat verder in op de manieren van fondsenwerving, beheer van de gelden en de besteding van de gelden.

Statuten

De statuten staan hier.

Bestuurders

Voorzitter: Mark Arts
Penningmeester: Annie Arts
Secretaris: Hans Arts

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk
De stichting heeft geen personeel

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Deze informatie staat ieder jaar in ons jaarverslag:

Het jaarverslag van 2023 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2022 is hier beschikbaar.
Het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen (voor instellingen met inkomsten boven de 50.000 euro) van 2022 staat hier.
Het jaarverslag van 2021 is hier beschikbaar
Het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen (voor instellingen met inkomsten boven de 50.000 euro) van 2021 staat hier.
Het jaarverslag van 2020 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2019 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2018 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2017 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2016 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2015 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2014 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2013 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2012 is hier beschikbaar.

Balans en staat van baten en lasten met toelichting

In ieder jaarverslag staan deze gegevens op de laatste pagina.